Σχετικά με μας

Το 1948, ο Κιρκόρ Ζελβεγιάν γνώστης του αντικειμένου του ποδηλάτου ιδρύει ένα κατάστημα πωλήσεων και ενοικιάσεων ποδηλάτων στην Νίκαια. Η έμφαση που έδινε στην λεπτομέρεια και η διαρκής αναζήτηση της τελειότητας στην εργασία του οδήγησε το κατάστημα του σε κατακόρυφη άνοδο παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της εποχής.

Το 1960, η προσπάθεια για περαιτέρω άνοδο της επιχείρησής του τον οδήγησε στο ξεκίνημα χονδρικής πώλησης. Ο Κιρκόρ Ζελβεγιάν αποτέλεσε τον πρώτο έμπορο χονδρικής πώλησης που πραγματοποίησε ταξίδι εκτός Αθηνών για την εύρεση πελατών που θα οδηγούσε στην μεγέθυνση του πελατολογίου χονδρικής πώλησης της επιχείρησής του.

Το 1978, τα παιδιά του Κιρκόρ Ζελβεγιάν, Σαρκίς και Καραμπέτ, δημιούργησαν μαζί με τον πατέρα τους την εταιρεία Κ. ΖΕΛΒΕΓΙΑΝ και ΥΙΟΙ Ο.Ε. με στόχο την πραγματοποίηση χονδρικής πώλησης, αλλά και λιανικής μέσω του καταστήματος τους στην Νίκαια.

Το 1980, το ανήσυχο εμπορικό πνεύμα του Σαρκίς Ζελβεγιάν τον οδηγεί στην απομάκρυνση του από την οικογενειακή επιχείρηση και ταυτόχρονα στην δημιουργία καταστήματος λιανικής πώλησης στην οδό Θηβών 113 στον Πειραιά. Ωστόσο, όνειρο του παρέμενε η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εταιρείας εισαγωγών εξαρτημάτων ποδηλάτων που θα στόχευε αποκλειστικά σε χονδρική πώληση.

Το 1982, η επιχείρηση «Σαρκίς Κ. Ζελβεγιάν» πραγματοποιεί την πρώτη εισαγωγή της από Ταϊβάν με σύγχρονα εξαρτήματα ποδηλάτων που προορίζονταν για την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής αγοράς.

Το 1990, έχει επεκταθεί σε εισαγωγές ανταλλακτικών και ποδηλάτων κυρίως από Ταϊβάν και Ιταλία και ασχολείται μόνο με την χονδρική πώληση εμπορευμάτων. Η ικανότητα του ιδιοκτήτη της να ανακαλύπτει πρωτοποριακά για την εποχή εξαρτήματα ποδηλάτων οδηγεί σε μια σταθερή ανάπτυξη της επιχείρησης του και σε κατακόρυφη άνοδο των εισαγωγών.

Το 1995, η διαρκής αναζήτηση μεγαλύτερων χώρων αποθήκευσης εμπορευμάτων καθώς και η αναζήτηση νέων πελατών χονδρικής οδηγεί την επιχείρηση «Σαρκίς K. Ζελβεγιάν» να μεταφερθεί στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Μιχαήλ Βόδα 23.

Το 2000, ο Γρηγόρης Ζελβεγιάν ως μεγαλύτερος υιός του κ. Σαρκίς Ζελβεγιάν, αρχίζει να ασχολείται με την επιχείρηση παράλληλα με τις σπουδές του. Ο διαφορετικός αέρας που έχει αρχίσει να πνέει στην επιχείρηση οδηγεί στην ανάληψη αποκλειστικών αντιπροσωπειών. Το 2006, η ολοκλήρωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών οικονομικών σπουδών του Γρηγόρη Ζελβεγιάν καθώς και η ενασχόληση του 'Aγγελου Ζελβεγιάν με την επιχείρηση οδηγεί στην αυτοματοποίηση της λειτουργίας της επιχείρησης και στην ομαλότερη λειτουργία της.

Οι δυο υιοί του κ. Σαρκίς Ζελβεγιάν θέτουν ως μακροχρόνιο στόχο την βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών που θα οδηγήσει σε πλήρη ικανοποίηση των πελατών της επιχείρησης του πατέρα τους.

Το 2007, ο 'Aγγελος Ζελβεγιάν ολοκληρώνει τις λογιστικές σπουδές του και πλέον μπορεί να ασχοληθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό με την επιχείρηση του πατέρα του.

Το 2008, ο Γρηγόρης και ο 'Aγγελος Ζελβεγιάν με την βοήθεια του πατέρα τους Σαρκίς Ζελβεγιάν αποφασίζουν να ιδρύσουν την δική τους εταιρεία, η οποία έχει ως επωνυμία «ΑΦΟΙ ΖΕΛΒΕΓΙΑΝ Ο.Ε.». Η επιχείρηση «Σαρκίς Κ. Ζελβεγιάν» συνεχίζει να λειτουργεί παράλληλα με σκοπό την εισαγωγή και εμπορία ανταλλακτικών ποδηλάτων, ενώ η «ΑΦΟΙ ΖΕΛΒΕΓΙΑΝ Ο.Ε.» ασχολείται με την εισαγωγή και εμπορία έτοιμων ποδηλάτων.